Diumenge, 20 De Setembre De 2020
C/ Santiago Russinyol, 9, L'Albagés - 25155
Telèfon: 973121129
Fax: 973121121

Anuncis

16/12/2014

Anunci d'exposició pública de sol.licitud de llicència d'obres


ANUNCI

 

Anunci d'exposició pública sobre la sol·licitud d'una llicència d'obres.

 

En data 12 de desembre de 2014, el Sr. Joan Leiva Gómez,  ha  sol·licitat a aquest Ajuntament  llicència d'obres per la instal·lació d' una nova explotació ramadera bovina d'engreix, situada polígon 4 i parcel·la 50, d'aquest terme municipal. Per la qual cosa, d'acord amb el que estableix l'article  49.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual saprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, s'exposa al públic per un termini de vint dies perquè es puguin presentar reclamacions.

 L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament els dies laborables en horari d'atenció al públic.

 

L'Albagés,  16 de desembre  de 2014

 

Albert Donés Antequera

L 'Alcalde

 

 

 

 

Destacats

Mapa Web